Javni zavod Socio

Kocenova 8

3000 Celje

 

 

Zahvala za donacijo

 

 

V mesecu juliju 2023 smo na Projektu Viški hrane, prejeli donacijo s strani Lions Kluba Keleia, Lions Kluba Mozaik, Lions Kluba Celje in JZ Socia Celje. Donacija je bila namenjena nakupu klimatske naprave v naši razdelilnici hrane, kjer doniramo hrano uporabnikom, ki so socialno ogroženi.

To je za nas velika pridobitev, saj se bodo na tak način ohranjala večja kvaliteta živil, še posebej v poletnih mesecih, zato je posledično to pridobitev tudi za naše uporabnike, kot tudi za vse zaposlene, saj jim je s tem olajšano vsakdanje delo v radelilnici.

 

Iskrena hvala, ker ste slišali našo prošnjo in za hitro odzivnost. Za donacijo se zahvaljujemo Lions Klubu Keleia, Lions Klubu Mozaik in Lions Klubu Celje.

 

 

Vodja Projekta Viški hrane:                                                                                Direktorica:

Romana Pipan, mag.soc.geront.                                                                      Suzi Kvas, prof.