Tudi letos smo v okviru Društva  BREZDOMNI – DO KLJUČA- društvo zveze izvajalcev na področju brezdomstva in socialno ranljivih skupin, širom cele Slovenije obeležili ta dan z različnimi dejavnostmi.

Letošnji slogan ob svetovnem dnevu brezdomstva je: » NEVIDNI LJUDJE »

Z njim želimo poudariti prav to prezrtost, nevidnost naše ciljne populacije, teh ljudi, ki so tukaj in zdaj med nami.

Ob tem je prav, da se vsi skupaj še enkrat več zavemo, da je brezdomnost bila, ostaja in bo tudi nadalje sestavni del naše družbe.

Znotraj vseslovenske brezdomne mreže in izhajajočih programov smo letos tako v prvih šestih mesecih pomagali 3830 brezdomnim osebam.  Ob tem ne pozabimo, da je že ena brezdomna  oseba preveč

Morda je to pravšen trenutek, da pomagamo skupaj, nevidnim, prezrtim, preslišanim v naši skupnosti, da kot družba odpremo vrata, svoje srce in jim pomagamo na VIDNO stran življenja, z majhnimi koraki, pogledom, stiskom roke, lepo besedo…..