Socialna integracija ranljivih skupin

sirs5

Do problematike socialno ranljivih skupin ne smemo biti brezbrižni, saj je socialna ranljivost stanje človeka, ki je rešljivo in odgovornost vseh nas družbeno zavestnih ljudi je, da pomagamo. Kot posamezniki lahko pomagamo z darovanjem hrane, oblačil, obuval, odej, zdravil, zvezkov in pisal ter veliko drugih različnih uporabnih stvari – sprejemajo jih skoraj vse organizacije, ki skrbijo za socialno ranljive. Prav tako je naša odgovornost, da o socialno ranljivih spregovorimo in si ne zatiskamo oči. Spodbujajmo ljudi, da ne jemljejo socialno ranljivost za samoumevno. Kot razvita, socialna družba ne smemo dopustiti, da se socialno ranljivi samo zlijejo z okolico in postanejo nevidni. Opozarjajmo državne inštitucije, medije in druge, da je potrebno spremeniti odnos do socialno ranljivih skupin. Ne smemo dopustiti zanikanj, da položaj ljudi v bistvu izvira iz družbenih razmer.Preprečiti moramo naraščanje neobčutljivosti ljudi do revnih in socialno ranljivih le zaradi prepričanja, da so ti vsega sami krivi. Ne smemo dopustiti enačenja neenakih možnosti z nedelom in ne dopuščajmo stereotipnih razmišljanj o socialno ranljivih, kar ima negativen vpliv na samozavest, samopodobo in motivacijo tistih, ki so se znašli na robu ali pod robom. Zmotno je razmišljanje, da lahko ljudje, ki prejemajo denarno socialno pomoč, postanejo odvisni od le te in da DSP zadošča za dostojno življenje in zato posameznik nima potrebe iskati drugih rešitev. Preprečimo brezbrižnost do vseh tistih starejših ljudi, ki kljub zasluženi pokojnini z njo ne morejo dostojno živeti in do vseh tistih, ki imajo kljub redni zaposlitvi prenizke plače s katerimi ne morejo preživeti sebe in svojih družin.Socialno ranljivi so prav tako kot mi vsi pripadniki naše družbe in večina socialno ranljivihni postala revna, brezdomna…, zato ker si je tega želela. Zato moramo s skupnim prizadevanjem vseh ljudi in državnih inštitucij zagotoviti takšne razmere, ki bodo socialno ranljivim v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali ustvarjalno delovanje ter uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali takšno raven kakovosti svojega življenja, ki bo primerljiva z drugimi v svojem okolju ter bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.
S projektom socialna integracija ranljivih skupin vnašamo v slovenski prostor inovativni pristop k tematizaciji vprašanj vključevanja socialno ranljivih skupin v družbeno življenje, ki promovira pozitivno moč športa za osebno rast in hkrati za skrb socialno ranljivih oseb. Združena strast do športa ima posebno moč, ki združuje in spreminja socialne meje.Socialna integracija skozi šport je ena najuspešnejših strategij vključevanja ranljivih oseb v družbo, tudi v mnogih drugih državah in v številnih kulturnih okoljih. Tovrstni projekt skozi športno udejstvovanje omogoča integracijo, oziroma ponovno vključitev v družbo odraslim ljudem in mladostnikom, ki so na robu preživetja, ali so na kakšen drug način vključeni v enega od programov za pomoč socialno izključenim osebam.

Kontakt

sirs.socio@gmail.com
tel: (041) 534 569