Materinski dom Celje

Materinski dom je namenjen materam z mlajšimi otroki, nosečnicam in ženskam, ki so se znašle v socialni, osebni ali stanovanjski stiski. Za odpravljanje težav,  jim je potrebna strokovna pomoč in pomoč širše skupnosti ne glede na starost, zakonski stan, versko prepričanje ali državljanstvo. V domu lahko uporabnice bivajo do enega leta. V našem programu so aktivnosti namenjene uporabnicam, ki bivajo v domu in njihovim otrokom, da si čim hitreje uredijo samostojno življenje izven materinskega doma. V naš dom so lahko sprejete prosilke, katere navežejo kontakt same bodisi preko vloge, telefona ali se oglasijo osebno ali pa jih za sprejem predlagajo druge strokovne institucije.

Kontakt:

Materinski dom Celje
Na zelenici 9, 3000 Celje
tel: 03/492 10 14
fax: 03/492 10 15
materinski.dom@siol.com

Lokacija