Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog

O programu

Obvestila Sistema na pojav NPS

Lokacije

Galerija

Informacije, nasveti, napotki

Razno

Program Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog sodi v skupino nizkopražnih programov, deluje po načelu zmanjševanja škode in vzpostavlja stike z uživalci drog.

Izvaja se s pomočjo prirejenega in namensko opremljenega vozila, v katerem sta pisarna in priročni ambulantni del.

Dostopen je vsem aktivnim uporabnikom drog, eksperimentatorjem, mladostnikom iz manj spodbudnih socialnih okolij (potencialna nevarnost za uporabo drog), brezdomcem in ostalim zainteresiranim javnostim, ki želijo informacije v zvezi z drogami, zmanjševanjem tveganega vedenja, hepatitisu, hiv, aidsu,...

Program izvajamo univerzitetno diplomirana socialna delavca, in od februarja 2018, tudi diplomirana medicinska sestra, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Celje. Zaposlitev diplomirane medicinske sestre se je izvedla na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«, financirana pa je iz sredstev Evropske unije, Evropskega socialnega sklada.

Program je brez vstopnih pogojev (abstinenca ni pogoj), vse oblike pomoči so brezplačne, uporabnikom je zagotovljena lastna izbira urejanja (prostovoljni vstop in koriščenje storitev, ki jih potrebujejo).

Program je anonimen, saj se vodi le šifrirana evidenca obiskovalcev.

Osnovni princip programa je, da z uporabniki vzpostavimo stik na terenu, v okolju, kjer živijo, se družijo in preživljajo svoj čas.

Uporabnikom smo na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro (različne lokacije po terenu).

Na voljo smo tudi na telefonu (informiranje, svetovanje, motiviranje, dogovarjanje za lokacije srečanj,…). Dosegljivi smo vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonski številki 031- 88-77-50.

Glavni namen programa je, da uporabnike, ki še ne morejo ali ne želijo prenehati z uživanjem drog, spodbujamo k manj tveganim vedenjem, k zmanjševanju socialne in zdravstvene škode, ki nastane kot posledica uživanja drog, ter da jih motiviramo za doseganje pozitivnih sprememb v življenju.

Kontakt

JZ Socio

JZ Socio – Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog

Kocenova ulica 8, 3000 Celje

Mobi: 031 88 77 50 - terensko vozilo

Tel.: 03 492 40 42 (uprava)

Fax: 03 492 40 43

zasvojenosti.socio@gmail.com

slika za spletno stran kombi

logotip

Javni zavod Socio, program Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za zdravje.

V okviru operacije "Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog", smo dobili novo terensko vozilo, ki je financirano iz sredstev evropske kohezijske politike, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru prednostne nalože 9.3, iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije.