V ZAVETIŠČU ZA BREZDOMNE IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA_KO. DELO POTEKA V DINAMIČNEM IN PRIJETNEM KOLEKTIVU PROGRAMA ZAVETIŠČA ZA BREZDOMNE IN OBSEGA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ORGANIZACIJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA V ZAVETIŠČU. IZVAJAJO SE PSIHOSOCIALNE STORITVE NA TEMELJU ZADOVOLJEVANJA POTREB STANOVALCEV Z UPORABO SODOBNIH METOD DELA. PRI IZVEDBI AKTIVNOSTI ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V ZAVETIŠČU IN IZVEN NJEGA SE SODELUJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI (ZDRAVSTVENIMI DOMOVI, ŠOLAMI, CSD, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, KI SE UKVARJAJO S PODROČJEM BREZDOMSTVA,..) S CILJEM DVIGA KVALITETE ZAPOSLITVENIH, KREATIVNIH IN SOCIALNIH ZMOŽNOSTI STANOVALCEV.
OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO ČUT ZA DELO Z RANLJIVIMI CILJNIMI SKUPINAMI IN ZMOŽNOST EMPATIJE, OSEBNOSTNO ZRELOST, STROKOVNO DELO IN ZANESLJIVOST V PRIJETNEM, POVEZANEM KOLEKTIVU. SODELOVANJE V TIMU, SODELOVANJE NA INTERVIZIJAH IN SUPERVIZIJAH ZAPOSLENIH V PROGRAMU. OMOGOČAMO UVAJANJE IN MOŽNOST IZOBRAŽEVANJA TER STROKOVNEGA RAZVOJA.
K PRIJAVI VABIMO TUDI KANDIDATE Z IZOBRAZBO NA PODROČJU PSIHOLOŠKE IN BIOPSIHOLOŠKE SMERI, PEDAGOŠKE SMERI IN NJENIH SPECIALNIH DISCIPLIN, SOCIOLOŠKE IN SORODNIH SMERI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU.
Prijava do: 30. 5. 2023
Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev
Poskusno delo: 4 mes.
Delovni čas: 40 ur/teden

Urnik dela: večizmensko

Izobrazba:

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.; Socialno delo in svetovanje

Alternativna izobrazba:

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Psihologija, Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno
Delovne izkušnje: 3 leta

Znanje jezikov:

angleški jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja:

urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno
Drugo: Opravljen strokovni izpit iz Socialnega varstva -ZSV (možnost opravljanja Strokovnega izpita v roku 6 mesecev po 69. Zakona o socialnem varstvu). Izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, potrdilo o izobrazbi, opravljen izpit B kategorije, komunikativnost, organizacijske sposobnosti. Kasneje tudi možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Način prijave: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov socio@siol.net
Kontaktna oseba:
KAJA GOLIJA
Telefon: 03 492 40 42
E-naslov: socio@siol.net
Več informacij na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje: