V ZAVETIŠČU ZA BREZDOMNE IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA_KO. DELO POTEKA V DINAMIČNEM IN PRIJETNEM KOLEKTIVU PROGRAMA ZAVETIŠČA ZA BREZDOMNE IN OBSEGA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ORGANIZACIJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA V ZAVETIŠČU. DELO ZAJEMA AKTIVNO PREŽIVLJANJE ČASA Z UPORABNIKI, DELAVNICE IN OSTALA DELA TER NALOGE PO AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, IZVAJANJE NEFORMALNE POMOČI UPORABNIKOM, ZAGOTAVLJANJE NASTANITVE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA V ZAVETIŠČU ZA BREZDOMCE CELJE. SODELOVANJE V INTERVIZIJI IN SUPERVIZIJI, VODENJE DNEVNE BLAGAJNE, VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROČIL, SEZNANJANJE UPORABNIKOV S HIŠNIM REDOM, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, OPAZOVANJE IN REDNO OBVEŠČANJE VODJE, DEŽURSTVO V ZAVODU, ZAGOTAVLJANJE NOČNEGA MIRU, REDNI OBHODI PO SOBAH. PRI TEM JE POTREBNO SPOŠTOVANJE KODEKSA ETIKE V SOCIALNEM VARSTVU, SODEOLVANJE V SKUPNIH AKCIJAH ZAVODA.
Prijava do: 16. 6. 2023
Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev
Poskusno delo: 2 mes.
Delovni čas: 40 ur/teden

Urnik dela: večizmensko

Izobrazba:

srednja strokovna, srednja splošna; Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo
Delovne izkušnje: 1 leto
Drugo: Organizacijske sposobnosti, komunikacija, delo z ljudmi. Življenjepis-CV, dokazilo o izobrazbi oziroma potrdilo o izobrazbi, izpis zavarovanj RS iz ZPIZ-a.
Način prijave: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov socio@siol.net
Kontaktna oseba:
KAJA GOLIJA
Telefon: 03 492 40 42
E-naslov: socio@siol.net
Več informacij na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje:
https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=3001160/#/pdm/3001160