Napis

SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Ikona

SOCIALNA AKTIVACIJA ZASAVJA

 

JZ SOCIO Celje je bil uspešen na javnem razpisu, ki ga je objavilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

JZ SOCIO Celje, je bil kot vodilni partner, v sodelovanju s projektnima partnerjema Social d.o.o. in Arema, visoka šola za logistiko in management, izbran za izvajanje operacije na področju Zasavja. Aktivnosti obeh operacij so usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno-varstvenimi, zdravstvenimi in zaposlitvenimi programi, spodbuja pa se tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni.

 

Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati ljudi pri vključevanju na trg dela in reševanju socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih aktivnosti, hkrati pa pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

 

Projektne aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Skoči do osrednje vsebine