Napis

SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Ikona

PROJEKTNA PISARNA CELJE ZDRAVO MESTO

Projektna pisarna »Celje Zdravo mesto« je bila odprta z namenom, da postane zdravje izrazita skrb vseh: upravnih organov, javnega in zasebnega sektorja in vseh tistih, ki kakorkoli vplivajo na zdravje posameznika in družbe kot celote. Poseben poudarek je namenjen načinu življenja in izboljšanju človekovega okolja. Vsi bi si morali prizadevati, da bi ustvarili takšne življenjske razmere, ki bodo omogočile oblikovanje zdravju naravnane javne politike, ki bo zagotavljala: varne in čiste življenjske razmere visoke kakovosti, vključno s kakovostjo bivanja, uravnotežen in stabilen ekosistem, medsebojno podpirajočo se skupnost in sosedstvo, visoko stopnjo vključevanja občanov v načrtovanje in odločanje, ki lahko vplivajo na zdravje:

zadovoljevanje osnovnih potreb glede oskrbe z vodo, prehrano, bivališčem, delom in varnostjo za vse občane; vsi občani morajo imeti enake možnosti pri dostopu izkušenj in storitev, ki se nanašajo na zdravje; življenjsko in okoljevarstveno usmerjeno mestno načrtovanje in gospodarjenje; široko razumevanje do lastne kulturne preteklosti in do drugih etničnih skupin med mestnim prebivalstvom; mestno strukturo in upravo, ki upošteva lastne značilnosti različnih mestnih predelov in jih trajno vzdržuje; zdravstvene ustanove in zdravstveno varstvo mora biti na visoki ravni za vse občane; da imajo vsi občani enake možnosti za najvišjo možno stopnjo zdravja in dobrega počutja.

Projektna pisarna je zbiratelj in posredovalec informacij prebivalcem in obiskovalcem Celja, vseh koordinatorjev in pospeševalcev spremembi in vezni člen med obstoječimi institucijami.

Ciljna skupina:

Zdravstvene in socialne potrebe prebivalstva rastejo hitreje kot materialna in strokovna pripravljenost za zadostitev teh potreb. Vloga Projektne pisarne Celje Zdravo mesto, kot edine odprte pisarne za ljudi v slovenskem prostoru je zato toliko bolj pomembna in potrebna.

 

Skoči do osrednje vsebine