Napis

SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Ikona

PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA

Zdravstveni dom Celje je s prijavo na razpis Ministrstva za zdravje za izbor pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, in s pozitivnim odgovorom pridobil priložnost, da med prvimi v državi omogoči uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi za krajane Mestne občine Celje in občin, ki jih pokriva: Štore, Vojnik in Dobrna. ZD Celje je bil izbran kot eden izmed treh izvajalcev v Sloveniji – dvoletni projekt bodo izvajali še v CSD Krško in Koroškem domu starostnikov.

Zdravstveni dom Celje bo kot vodilni partner izvajal storitve DO skupaj z domom Sv. Jožef – v okviru izvajanja storitev na domu, Centrom za socialno delo Celje – v okviru programa nudenja pomoči družini za dom in nudenju psihosocialne podpore uporabnikom ter JZ Socio v okviru nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Ob tem pa projekt vzpostavlja trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev in njihovo koordinirano sodelovanje za vzpostavitev sistemskega pristopa izvajanja DO. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

 

Skoči do osrednje vsebine