Napis

SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Ikona

PROJEKT DONIRANA HRANA

Projekt Donirana hrana je dobrodelni projekt namenjen socialno najranljivejšim posameznikom in družinam, ki so se znašli v trenutni ali dolgotrajni stiski zaradi slabšega socialnega in zdravstvenega stanja, brezposelnosti ali drugih težav.

 

KDO SO UPRAVIČENCI DO PAKETOV DONIRANE HRANE?
  • Občani Mestne občine Celje
  • Upravičenci do denarne socialne pomoči.
  • Posamezniki, ki imajo lastne prihodke in občasno prejemajo denarno socialno pomoč.
  • Posamezniki, ki so se znašli v trenutni materialni in socialni stiski ter sami niso zmožni poskrbeti za lastno preživljanje, so brez sredstev za preživljanje in nimajo pogojev za denarno socialno pomoč.

Prejemnike paketov  Donirane hrane določi Center za socialno delo Celje

 
KDAJ SE DELIJO PAKETI DONIRANE HRANE?

Upravičenci do paketov hrane bodo po predhodnem dogovoru ob določenem dnevu prevzemali pakete donirane hrane skozi vse leto:
– od torka do nedelje od 9.00 do 12.00 ure.

V  primerih, ko so trgovine zaradi praznikov zaprte je naslednji dan razdelilnica donirane hrane zaprta.

Projekt sofinancira Mestna občina Celje, izvajanje in razvoj projekta vodi JZ Socio Celje

Kje se nahajamo

Kontakt

Telefon: 051 397 770

                051 321 166

E-pošta: projekt.viski.hrane@gmail.com

 

PROJEKT DONIRANA HRANA – PILOTNI PROJEKT, DOBRA PRAKSA IN ZGLED

Projekt Donirana hrana uspešno deluje že od leta 2013. Danes hrano, ki jo vsakodnevno donira 14 trgovin, razdeljujemo 330 osebam. Projekt Donirana hrana, ki ga izvaja Javni zavod Socio v sodelovanju z Lions klubi v Celju in Mestno občino Celje, je pilotni, prvi takšen projekt v Sloveniji. Danes jih je v Sloveniji 30. 

Donirana hrana je predvsem dnevno sveža in predpakirana hrana, ki ji rok uporabe poteče ob polnoči istega dne ali v prihodnjih dneh. Ob začetku projekta so članice Lions kluba Mozaik Celje dnevno, vsak večer dostavljale hrano v Zavetišče za brezdomce Celje, kjer so jo naslednje jutro razdelili uporabnikom in otrokom iz različnih programov.

Ker je donirana hrana kmalu presegla količine za uporabnike Zavetišča, Materinskega doma, Varne hiše, Kriznega centra za mlade in nekaterih družin, smo želeli hrano deliti tudi med ostale občanke in občane, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Mestna občina Celje je JZ Socio v brezplačno uporabo dodelila prostor v bivši tehnični šoli na Kidričevi 3, kjer je bila aprila 2014 odprta prva razdelilnica hrane v Sloveniji za razdeljevanje donirane hrane. Članice Lions Kluba Mozaik Celje so zbrale denar in kupile dva rabljena avtomobila za dostavo hrane v razdelilnico. 

V projektu smo zaposleni štirje javni delavci in vodja projekta, ki vsak večer prevzamemo hrano v štirinajstih trgovinah. Pripravimo pakete hrane, ki jih naslednje jutro razdelimo upravičencem. Seznam upravičencev pripravi strokovna služba CSD Celje, s katero lepo sodelujemo. V začetku delovanja je bilo v letu 2013 povprečno število oseb, upravičenih do donirane prehrane 58, v letu 2022 je bilo teh oseb 269, v letu 2023 pa jih je že 330. Med prejemniki so tudi begunci iz Ukrajine.

Pomagati želimo vsem, katerih dohodki ne zadostujejo, da bi si lahko kupili dovolj hrane in hrano primerne kakovosti.

Zaposleni v projektu znamo prisluhniti ljudem, smo empatični, imamo pozitiven odnos do ljudi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi problemi, težavami in stiskami. Ljudje so tako deležni ne le hrane, temveč tudi prijazne besede.

Poleg tistih, ki donirano hrano prevzamejo v razdelilnici, prihajajo po hrano tudi iz Zavetišča za brezdomce Celje, iz Materinskega doma Celje, terenski delavci Socia pa razdeljujejo donirano hrano tudi odvisnikom na terenu. Občasno doniramo večje količine hrane Zavetišču za brezdomce Želva Žalec, društvu Generator, Mali hiši Pilštanj in Javni kuhinji Celje.

V razdelilnici smo v letu 2022 razdelili 130 ton hrane iz 13 trgovin (trgovci: Mercator, Tuš, Spar, Lidl in Hofer). Vrednost razdeljene hrane je presegla 600.000 evrov. Pred kratkim se je projektu pridružila še nova mestna trgovina Spar, kar je že štirinajsta trgovina v Celju.

V letu 2023 je bilo razdeljene hrane več kot 153 ton iz 14ih trgovin. Vrednost razdeljene hrane je presegla 775.000 evrov.

Nekatere manjše trgovine in pekarne donirajo občasno in niso vštete v prej navedeno količino razdeljene hrane.

Posebej se želimo zahvaliti zaposlenim v trgovinah in pekarnah, ki vsak dan skrbno pripravljajo pakete hrane, ki jih nato lahko razdelimo med ljudi.

V letu 2022 je JZ Socio s pridobljenimi sredstvi na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in donacijo Lions kluba Celje nabavil hladilno komoro, kar je velikega pomena za obstojnost živil. Spomladi 2023 smo v razdelilnici hrane pridobili tudi klimatsko napravo.

Projekt Donirana hrana je velikega pomena za Mestno občino Celje, socialno ogrožene družine in posameznike, število uporabnikov pa se ves čas povečuje. S projektom tudi pomembno pripomoremo k zmanjševanju količin zavržene hrane.

Skoči do osrednje vsebine