Napis

SLEDITE NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Ikona

PRAVNO OBVESTILO IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Socio Celje. in je izključna imetnica vseh pravic, ki so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorskih pravicah. Vsebine, objavljene na spletni strani so last JZ Socio Celje  in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju. JZ Socio Celje si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

JZ Socio Celje bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost podatkov, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. JZ Socio Celje. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. JZ Socio Celje. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz nezmožnosti dostopa do spletne strani, uporabe informacij ali nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav.

Politika zasebnosti

Informacije o urejanju zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov, ki jih JZ Socio Celje zbira od vas.

Upravljalec

JZ Socio Celje

Naslov: Kocenova ulica 8 3000 Celje, SI
Telefon: +386 (0) 3 492 40 42
E-pošta: info@jzsocio.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite kontaktirati JZ Socio., morate izpolniti obrazec na naši spletni strani. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • E-poštni naslov

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca potrebujemo za komunikacijo z vami.

JZ Socio Celje spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov naših storitev je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07-UPB in nadaljnji). Osebni podatki, ki jih potrebujemo za izvajanje za storitev pomoči posamezniku in družini so navedeni v 111. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07 in nadaljnji).

Na osnovi določil v zakonu upravljavec obdeluje tudi podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovna zakonodaja in področna zakonodaja (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, itd.). Tako upravljavec na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče za potrebe izvajanja pogodbe o zaposlitvi in obveznosti iz tega naslova.

Zbrane osebne podatke bomo na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo upravljavca, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti, tem organom na njihovo zahtevo tudi posredovali.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi obrazca obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo poslano na naslov JZ Socio Celje, Kocenova 8, 3000 Celje ali na e – naslov info@jzsocio.si.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: JZ Socio Celje, Kocenova 8, 3000 Celje ali na e – naslov info@zsocio.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Čas hrambe osebnih podatkov

JZ Socio Celje hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen komunikacije. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani JZ Socio Celje in umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, bomo vaše podatke v sistemu blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo. V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, JZ Socio Celje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da to se namestijo piškotki na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete.

Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali
Simono Miklavžin, univ.dipl.prav.
e-pošta: miklasconsulting@gmail.com

Spremembe politike zasebnosti

JZ Socio si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

O vseh spremembah glede obdelave  osebnih podatkov in/ali spremembe (posodobitve) politike zasebnosti, bomo posameznike ustrezno predhodno obvestili. Prav tako bodo spremembe politike zasebnosti  pravočasno objavljene na naši spletni strani.

Skoči do osrednje vsebine