Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami.

Nasilje v družini je kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) določa, da je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja in telesno kaznovanje otrok.

Pravica do življenja brez nasilja je temeljna človekova pravica, ki mora biti zagotovljena vsaki ženski.
Nihče nima pravice izvajati katerokoli od oblik nasilja nad drugo osebo.

Ne obračajmo se stran, ustavimo nasilje.