Tudi v Zavetišču za brezdomne Celje smo obeležili Prešernov dan. Pripravili smo kviz o življenju in delih Franceta Prešerna.  Stanovalci so dokazali, da veliko vedo o našem največjem pesniku,  pravilno so odgovorili na vsa vprašanja.