Financerji 2007

OBCINE ZA MATERINSKI DOM

 • MOC
 • BISTRICA OB SOTLI
 • DOBRNA
 • PODCETRTEK
 • POLZELA
 • ROGATEC
 • ROGAŠKA SLATINA
 • PREBOLD
 • ŠMARTNO OB PAKI
 • ŠTORE
 • TABOR
 • VOJNIK
 • ZRECE
 • ŽALEC

OBCINE ZA TERENSKO DELO

 • MOC
 • GORNJI GRAD
 • PODCETRTEK
 • ROGATEC
 • ROGAŠKA SLATINA
 • VOJNIK
 • VRANSKO
 • SLOVENJSKE KONJ.
 • ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ŠTORE
 • LUCE

IZDANE FAKTURE OBCINAM ZA NJIHOVE OBCANE ZAVETIŠCE ZA BREZDOMCE

 • RUŠE
 • VELENJE
 • SLOVENSKE KONJICE
 • KRANJ
 • SEVNICA
 • ŽALEC
 • LAŠKO
 • NAKLO

ZAHVALJUJEMO SE VSEM NAŠIM FINANCERJEM!