Tudi v Zavetišču za brezdomne nismo pozabili na naše moške. Obdarili smo jih s simboličnimi darilci. Miza je bila bogato obložena z raznimi dobrotami, manjkalo ni niti suhih sliv in klobas.