AFE-INNOVNET Evropska mreža starosti prijaznih okolji

Župan Celja podpisal zavezo o demografskih spremembah

Celje, Bruselj, 7. december 2015 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je danes v Bruslju podpisal Zavezo o demografskih spremembah, ki temelji na Dublinski deklaraciji in je del prizadevanj za starosti prijazno okolje. JZ Socio, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje, je vključen v tematsko mrežo AFE INNOVNET, katere cilj je povezati lokalne in regionalne skupnosti, industrijo, raziskovalne inštitute in civilno družbo, da bi skupaj ustvarili pametne in inovativne rešitve za podporo aktivnega in zdravega staranja ter prispevali k razvoju starosti prijaznih okolij. V projektu partnerji in pridruženi člani (več kot 300) predstavljajo dobre prakse na področju starejših. Celje je predstavilo delovanje Regijskega centra medgeneracijskega druženja in delovanje Zdravih mest. Zaključek projekta predstavlja podpis Zaveze o demografskih spremembah, ki so jo podpisali predstavniki mest in regij ter drugi deležniki (npr. nacionalni in evropski uradi, civilnodružbene organizacije, raziskovalni centri ipd.). Podpisniki se s podpisom zavezujejo, da bodo sprejeli akcijski načrt o starosti prijaznem okolju, vzpostavljena pa bo tudi mreža podpisnikov, ki bo omogočala izmenjavo dobrih praks. Župana je v Bruslju spremljala direktorica JZ Socio Suzi Kvas.

5. in 6. marca 2015 je v Bruslju potekalo srečanje partnerjev projekta AFE-INNOVNET, katerega smo se udeležili tudi v JZ Socio. Na konzorcijih in delavnicah, ki potekajo v sklopu projekta AFE-INNOVNET posamezna mesta in regije predstavijo aktivnosti, ki jih izvajajo za starejše in na ta način izmenjujejo dobre prakse. Na tokratnem konzorcijskem srečanju so svoje aktivnosti predstavili predstavnica Talina, predstavnik Eurofunda (Evropska fundacija za izboljšanje življenja in delovnih pogojev) ter predstavnica Evropske socialne mreže. Več o projektu si lahko preberete na njihovi spletni strani.

V začetku oktobra, je v Bruslju potekalo srečanje partnerjev projekta AFE-INNOVNET. JZ Socio sodeluje v tematski mreži AFE-INNOVNET na področju inovacij za starosti prijazna okolja, ki je sofinancirana s strani EU. Partnerji projekta se srečujemo na konzorcijskih srečanjih in delavnicah, kjer posamezna mesta in regije predstavimo aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše. Na konzorcijskem srečanju partnerjev tematske mreže so bile predstavljene dosedanje aktivnosti projekta, katerega glavni cilj je povezovanje lokalnih in regionalnih oblasti ter ostalih zainteresiranih v oblikovanju starosti prijaznih okolij v Evropi. Trenutno je v tematsko mrežo vključenih 133 članov (od tega 22 mest in 17 regij). Srečanje se je nadaljevalo z delavnico na temo demence v okviru katere smo si ogledali tudi dom za dementne v mestu Aalbeke, kateri služi kot primer dobre prakse. V domu si, s pomočjo lokalne skupnosti, prizadevajo vključiti dementne nazaj v aktivno življenje. Več o samem projektu AFE_INNOVNET si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Evropska mreža novitet starosti prijaznih okolji Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije (WHO), sta fizično in socialno okolje ključna dejavnika, da ljudje ostanejo zdravi, neodvisni in samostojni, še dolgo v starosti. Glede na spremenjene demografske razmere je ustvarjanje starosti prijaznih okolij eden najučinkovitejših pristopov. V podporo temu pristopu je AFE-INNOVNET, tematska mreža novitet starosti prijaznih okolji (AFE), pričela delovati z vso podporo evropskega programa CIP ICT PSP, in bo delovala naslednji dve leti. “Pretekla leta smo bili priča razvoju mnogih inovativnih rešitev na področju demografskih sprememb v Evropi. Na žalost nam je do danes manjkala vseevropska struktura, ki bi povezala lokalne in regionalne oblasti, kot tudi ostale interesne skupine za podporo njihovi sorazmerni rasti. To želimo doseči s to mrežo in verjamemo, da bo odigrala ključno vlogo pri podpori za doseganje cilja Evropskega inovacijskega partnerstva, za aktivno in zdravo staranje, ki je podaljšati pričakovano zdravo življenje za 2 leti,« je dejala Ann-Sophie Parent, generalna sekretarka AGE. Cilji tematske mreže AFE-INNOVNET so: • mobilizirati širok obseg krajevnih in regionalnih oblasti ter drugih interesnih skupin – industrij, raziskovalnih centrov, univerz – jih povezati, […]