Novice

Župan Celja podpisal zavezo o demografskih spremembah

IMG_4640Celje, Bruselj, 7. december 2015 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je danes v Bruslju podpisal Zavezo o demografskih spremembah, ki temelji na Dublinski deklaraciji in je del prizadevanj za starosti prijazno okolje.

JZ Socio, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje, je vključen v tematsko mrežo AFE INNOVNET, katere cilj je povezati lokalne in regionalne skupnosti, industrijo, raziskovalne inštitute in civilno družbo, da bi skupaj ustvarili pametne in inovativne rešitve za podporo aktivnega in zdravega staranja ter prispevali k razvoju starosti prijaznih okolij. V projektu partnerji in pridruženi člani (več kot 300) predstavljajo dobre prakse na področju starejših. Celje je predstavilo delovanje Regijskega centra medgeneracijskega druženja in delovanje Zdravih mest.

Zaključek projekta predstavlja podpis Zaveze o demografskih spremembah, ki so jo podpisali predstavniki mest in regij ter drugi deležniki (npr. nacionalni in evropski uradi, civilnodružbene organizacije, raziskovalni centri ipd.).

Podpisniki se s podpisom zavezujejo, da bodo sprejeli akcijski načrt o starosti prijaznem okolju, vzpostavljena pa bo tudi mreža podpisnikov, ki bo omogočala izmenjavo dobrih praks.

Župana je v Bruslju spremljala direktorica JZ Socio Suzi Kvas.

About Socio - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je razširil svojo dejavnost z odprtjem Socio – Večgeneracijskega centra. Skupaj s partnerji: Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, je zavod uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Prostori Socio – večgeneracijskega centra se nahajajo na Gosposki ulici 3. Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Vrata centa so za posameznike in skupine odprta med 7. in 18. uro, od ponedeljka do petka, obiščejo pa nas lahko vsi, tako otroci, srednja generacija, kot starejši. Programi so namenjeni tako enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami, posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom. Posameznikom in skupinam so na razpolago poleg neformalnega druženja tudi različne motivacijske delavnice, delavnice osebnostne rasti, finančno opismenjevanje, ustvarjalno-kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje, skupina za obvladovanje stresa,skupina za doječe matere, skupina spoznaj svojo družino, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, individualno terapevtsko svetovanje, različna predavanja, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, počitniške aktivnosti za otroke, športne in kulturne aktivnosti itd.