Novice

iii

V začetku oktobra, je v Bruslju potekalo srečanje partnerjev projekta AFE-INNOVNET.

JZ Socio sodeluje v tematski mreži AFE-INNOVNET na področju inovacij za starosti prijazna okolja, ki je sofinancirana s strani EU. Partnerji projekta se srečujemo na konzorcijskih srečanjih in delavnicah, kjer posamezna mesta in regije predstavimo aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

Na konzorcijskem srečanju partnerjev tematske mreže so bile predstavljene dosedanje aktivnosti projekta, katerega glavni cilj je povezovanje lokalnih in regionalnih oblasti ter ostalih zainteresiranih v oblikovanju starosti prijaznih okolij v Evropi. Trenutno je v tematsko mrežo vključenih 133 članov (od tega 22 mest in 17 regij).

Srečanje se je nadaljevalo z delavnico na temo demence v okviru katere smo si ogledali tudi dom za dementne v mestu Aalbeke, kateri služi kot primer dobre prakse. V domu si, s pomočjo lokalne skupnosti, prizadevajo vključiti dementne nazaj v aktivno življenje.

Več o samem projektu AFE_INNOVNET si lahko preberete na njihovi spletni strani.

About Socio - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je razširil svojo dejavnost z odprtjem Socio – Večgeneracijskega centra. Skupaj s partnerji: Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, je zavod uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Prostori Socio – večgeneracijskega centra se nahajajo na Gosposki ulici 3. Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Vrata centa so za posameznike in skupine odprta med 7. in 18. uro, od ponedeljka do petka, obiščejo pa nas lahko vsi, tako otroci, srednja generacija, kot starejši. Programi so namenjeni tako enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami, posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom. Posameznikom in skupinam so na razpolago poleg neformalnega druženja tudi različne motivacijske delavnice, delavnice osebnostne rasti, finančno opismenjevanje, ustvarjalno-kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje, skupina za obvladovanje stresa,skupina za doječe matere, skupina spoznaj svojo družino, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, individualno terapevtsko svetovanje, različna predavanja, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, počitniške aktivnosti za otroke, športne in kulturne aktivnosti itd.