Novice

iii

Evropska mreža novitet starosti prijaznih okolji

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije (WHO), sta fizično in socialno okolje ključna dejavnika, da ljudje ostanejo zdravi, neodvisni in samostojni, še dolgo v starosti. Glede na spremenjene demografske razmere je ustvarjanje starosti prijaznih okolij eden najučinkovitejših pristopov. V podporo temu pristopu je AFE-INNOVNET, tematska mreža novitet starosti prijaznih okolji (AFE), pričela delovati z vso podporo evropskega programa CIP ICT PSP, in bo delovala naslednji dve leti.
“Pretekla leta smo bili priča razvoju mnogih inovativnih rešitev na področju demografskih sprememb v Evropi. Na žalost nam je do danes manjkala vseevropska struktura, ki bi povezala lokalne in regionalne oblasti, kot tudi ostale interesne skupine za podporo njihovi sorazmerni rasti. To želimo doseči s to mrežo in verjamemo, da bo odigrala ključno vlogo pri podpori za doseganje cilja Evropskega inovacijskega partnerstva, za aktivno in zdravo staranje, ki je podaljšati pričakovano zdravo življenje za 2 leti,« je dejala Ann-Sophie Parent, generalna sekretarka AGE.
Cilji tematske mreže AFE-INNOVNET so:
• mobilizirati širok obseg krajevnih in regionalnih oblasti ter drugih interesnih skupin – industrij, raziskovalnih centrov, univerz – jih povezati, tako da bodo pridobivali izkušnje drug drugega in delovali na skupni promociji iniciative za starosti prijazna okolja po vsej Evropi;
• razviti metodologijo za pomoč lokalnim in regionalnim oblastem, za boljšo ocenitev družbenogospodarskega vpliva starosti prijaznih okolji, ter koristi vključitve starejših pri oblikovanju rešitev starosti prijaznih okolji;
• lansiranje EU konvencije demografskih sprememb, za vzpostavitev pomembnega političnega in strokovnega ogrodja, za bolj formalne in dolgoročne strukture regionalne oblasti.

Konzorcij sestoji iz 28 partnerjev iz 16 držav članic EU, in obsega 12 mest in 5 regij. Projekt vodi skupina, ki jo sestavlja (svet evropskih občin in regij), TNO (nizozemski raziskovalni center), Polibienestar raziskovalni inštitut – Univerza Valencie, PAU Izobraževanje in Louth okrajni koncil. Projekt bo potekal v tesnem sodelovanju z WHO EU.

Projekt je odprt za nova partnerstva. Zainteresirani? Obiščite spletno stran projekta, kjer se lahko naročite na AFE-INNOVNET mesečno glasilo, napišete blog in se pridružite mreži. Prav tako se lahko pridružite pogovoru na on LinkedIn -u in Twitter-ju.

Za več informacij kontaktirajte Julio Wadoux, koordinator projekta na e-poštni naslov julia.wadoux@age-platform.eu ali na telefonsko številko +32 2 280 14 70.

111This project is funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP), grant agreement n°620978

About Socio - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je razširil svojo dejavnost z odprtjem Socio – Večgeneracijskega centra. Skupaj s partnerji: Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, je zavod uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Prostori Socio – večgeneracijskega centra se nahajajo na Gosposki ulici 3. Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Vrata centa so za posameznike in skupine odprta med 7. in 18. uro, od ponedeljka do petka, obiščejo pa nas lahko vsi, tako otroci, srednja generacija, kot starejši. Programi so namenjeni tako enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami, posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom. Posameznikom in skupinam so na razpolago poleg neformalnega druženja tudi različne motivacijske delavnice, delavnice osebnostne rasti, finančno opismenjevanje, ustvarjalno-kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje, skupina za obvladovanje stresa,skupina za doječe matere, skupina spoznaj svojo družino, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, individualno terapevtsko svetovanje, različna predavanja, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, počitniške aktivnosti za otroke, športne in kulturne aktivnosti itd.