Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celja je kandidiral na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. JZ SOCIO je na javnem razpisu bil izbran za izvajanje operacije na področju Hrastnika in Trbovelj. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti obeh operacij bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi, prav tako pa povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni. Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati ljudi pri vključevanju na trg dela in reševanju socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove […]

Zbiralne košare hrane v Lidl-u

Z 2.12.2014 je Lidl Slovenija v sodelovanju z različnimi humanitarnimi organizacijami v vseh svojih poslovalnicah po Sloveniji postavil zbiralne košare ter povabil svoje kupce, da donirajo hrano za ljudi v stiski. Zbrani prispevki bodo namenjeni območnim združenjem Rdečega križa Slovenije, Karitasu, varnim hišam in materinskim domovom, Zvezi prijateljev Zbiranje hrane bo trajalo od  02. decembra 2014 do 2. januarja 2015. V tem času bodo povabili svoje kupce, da prispevajo kakšno malenkost za boljši svet družinam in posameznikom, ki pomoč najbolj potrebujejo. Zaželeni so prehrambni izdelki z daljšim rokom trajanja ter tudi higienski pripomočki ter čistila. Zabojnik za JZ Socio Celje je postavljen v Lidlovih poslovalnicah v Celju, Novi trg 18 in na Mariborski cesti. JZ Socio Celje se vsem, ki bodo podarili izdelke za njihove uporabnike in uporabnice v programih in Lidu Slovenija, iskreno zahvaljuje!

NOGOMETNI TURNIR

Vabimo vas, na nogometni turnir slovenske reprezentance socialno ranljivih skupin, slovenske vojske, kraljev ulice in ekipe ravnateljev celjske regije, dne 16.04.2014, ob 13.00 uri, na igrišče II. OSNOVNE ŠOLE, v Celju. Program: 13.00 Glasbena točka bivšega reprezentanta socialno ranljivih skupin 13.15 Začetek turnirja 16.30 Zaključek in druženje Vsi skupaj s svojo prisotnostjo pomagamo vrniti voljo do življenja tistim, ki so jo že davno izgubili. Vljudno vabljeni,

OTVORITEV RAZDELILNICE (PROJEKT VIŠKI HRANE)

Ob počastitvi praznika Mestne občine Celje in ob obeležitvi Dneva zdravja vas JZ Socio Celje in Lions klub Celje Mozaik vabimo, da se udeležite otvoritve razdelilnice v okviru projekta Viški hrane, ki ga organiziramo v četrtek, 17. 4 .2014, ob 11.00 uri, na Kidričevi ulici 3, Celje Vljudno vabljeni!

Aktivnosti ob svetovnem dnevu zdravja 2014

Priloge: Svetovni dan zdravja 2014 – Vabilo k sodelovanju Migaj z mano (pdf) Vse aktivnosti na dan zdravja 2014 (pdf) Svetovni dan zdravja 2014 – Vabilo na strokovni posvet (doc) Svetovni dan zdravja 2014 – osrednja prireditev (pdf) Sponzor:

Dobrodelni koncert Sabrine Zavšek ”Lahko sem srce”

Prisrčno vabljeni na Dobrodelni koncert Sabrine Zavšek ”Lahko sem srce”, skupaj s pianistom Leonom Firštom in Pihalnim orkestrom GŠ Celje, ki bo v sredo, 19.3.2014 ob 19, uri v Narodnem domu Celje. Povabite še koga in skupaj dokažimo, da smo lahko eno srce.

Naslednja stran »